Dom Norymberski w Krakowie zaprasza na spotkanie z

Basilem Kerskim

autorem książki
Homer na placu Poczdamskim
Szkice polsko-niemieckie

3 grudnia 2008, godz.18.30
Dom Norymberski / Klub Lokator
Kraków, ul. Krakowska 27

Rozmowę poprowadzi Michał Olszewski

Basil Kerski, pochodzący z Gdańska redaktor i eseista, mieszkając od trzydziestu lat w zachodniej części Berlina stał się świadkiem przemian, które zmieniły oblicze tego miasta, Niemiec i Europy. W swoim nowym zbiorze esejów Basil Kerski reflektuje losy Berlina, jego wzloty i upadki, jego powiązania z kulturą polską. Drugim wątkiem zbioru jest krytyczna ocena rozwoju niemieckiej pamięci zbiorowej po zjednoczeniu. Autor pokazuje w swoich szkicach pola spięć oraz porozumienia między Polakami i Niemcami. W trzeciej części książki autor zebrał teksty, które zwracają uwagę na niedostrzeżone, ale ważne warstwy relacji polsko-niemieckich w historii i współczesności. Książka ta jest nie tylko świadectwem (krytycznej) fascynacji Basila Kerskiego Berlinem i kulturą niemiecką, lecz także ukłonem wobec Jerzego Giedroycia, odnowiciela polskiej myśli politycznej i wielkiego „ogrodnika polskiej literatury”, z którym autor współpracował w latach 90.

"Berlińczyk, nie Niemiec; doskonale mówiący po polsku i niemiecku; kochający to miasto i bardzo wobec niego krytyczny; zbyt dużo o nim wiedzący, by poprzestać na płytkiej euforii zachwytu nad jego stołecznością i światowością; zraniony Polak wobec przejawów niemieckiej wyższości; zraniony Irakijczyk wobec obłudy Europy, biernej wobec tragedii ojczyzny jego ojca, choć nieustannie powołującej się na wartości wyższe; reagujący na każdy fałsz i tępą ignorancję odnośnie krajów na wschód od Odry; Środkowoeuropejczyk, przybity prowincjonalizmem tutejszych elit; wolny od taniego i dość powszechnego tu anty-amerykanizmu; z dużą dozą empatii dla niemieckich zmagań z historią; oczytany w literaturze niemieckiej; zafascynowany kwitnącą tu ongiś kulturą mieszczańską; rozumiejący dramat Osi i szanujący dorobek opozycyjny i kulturowy wschodnich Niemiec; po słowiańsku spontaniczny w inicjowaniu spotkań i zdarzeń otwierających berlińczykom Bramę Wschodu; po germańsku solidny i konsekwentny w doprowadzaniu rozpoczętych spraw do końca; otwarty na dynamikę zmieniającą oblicze jego miasta... Tyle aż trzeba, i jeszcze trochę z nie wymienionych przeze mnie zasobów Bazyla, by nie zagubić się w żywiole wielokulturowej metropolii współczesnej Europy, by nie stać się zgorzkniałym imigrantem, obsesyjnym patriotą, wykorzenionym światowcem, plemiennym watażką, fundamentalnym ideologiem, maskotką multi-kulti... Ilu takich Bazylów Kerskich posiada dzisiejsza Europa?"

Krzysztof Czyżewski o Basilu Kerskim w "Zeszycie berlińskim"
w książce "Linia powrotu" (Sejny 2008)

 

Basil Kerski, ur. 1969 r. w Gdańsku, redaktor, politolog, eseista. Studiował slawistykę i politologię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 1998 roku redaktor naczelny dwujęzycznego „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG” (Berlin-Gdańsk). Jako ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej pracował w niemiecko-amerykańskim Aspen Institute w Berlinie, w Instytucie Badawczym Niemieckiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz w niemieckim Bundestagu. Jest autorem wielu artykułów oraz esejów w prasie niemieckojęzycznej i polskiej („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Kultura”, „Tygodnik Powszechny”, „Neue Zürcher Zeitung”, „Der Tagesspiegel”, „Berliner Zeitung”„Internationale Politik”). Jest także redaktorem gdańskiego czasopisma „Przegląd Polityczny” i współwydawcą rocznika poświęconego historii stosunków polsko-niemieckich „Inter Finitimos”.